กลอน

จันทร์หลังวันเพ็ญ

                               จันทร์หลังวันเพ็ญ


                              โดยมนตรา เลี่ยวเส็ง


หากใครเคยลองมองฟ้าในคืนหลังวันเพ็ญก็คงจะเห็นความตามนี้เช่นกัน...