ประสานมิตร

การเสวนาวิจารณ์เพื่อการถ่ายทอดจริยธรรมสู่เด็กและเยาวชน โดยพระมหาจามร พฺรหฺมจาโร และคณะ (อยู่ในระหว่างการเขียน)

การเสวนาวิจารณ์เพื่อการถ่ายทอดจริยธรรมสู่เด็กและเยาวชน  โดยพระอาจารย์ พระมหาจามร พฺรหฺมจาโร และคณะ


มนตรา เลี่ยวเส็ง


วาทะพระธรรมฑูต ว่าด้วยเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม

การมีจริยธรรมเป็นเครื่องอยู่ของคนในสังคมหลังสมัยใหม่


 มนตรา เลี่ยวเส็ง และ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555


กราบนมัสการเรียนพระอาจารย์ พระมหาจามร พฺรหฺมจาโร เลขานุการสำนักเรียนวัดพระศรีมหาธาตุด้วยความเคารพ


กราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะท่านที่รับเป็นพระวิทยากร เพื่อมาบรรยายให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี สาขาเอกภาษาไทย สาขาเอกภาษาญี่ปุ่น และสาขาเอกจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ฟัง ในรายวิชา มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 13.30 - 16.00 น. ที่ มศว.ประสานมิตร สุขุมวิท 23

เก็บเพลงประทับใจ จากคาราโอเกะคณะฯ


ไปสัมมนาแผนฯ ของคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เมื่อวันที่ 21 - 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ปราณบุรี ในคืนที่ 2 มีคาราโอเกะคณะฯ สิ่งที่น่าในใจคือ มีเพลงหลากหลายมากที่ถูกหยิบยกขึ้นมาร้องกัน และได้สร้างความประทับใจชนิดที่ลืมไม่ลงให้กับทุกท่าน


เก็บธรรมจากเรื่องหนึ่งในร้อย ของท่าน ว.วชิรเมธี

ในระหว่างการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ประจำปีของคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ปีนี้จัดขึ้นที่ตะนาวศรี รีสอร์ท ปากน้ำปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา มีโอกาสได้ร่วมรับประทานอาหารเช้ากับคณะผู้บริหาร


ระหว่างการพูดคุยเรื่องการทำจุลสารของคณะนั้น ท่านคณบดี รศ.สุมาลี เหลืองสกุลได้แนะนำหนังสือเรื่อง "หนึ่งในร้อย" ของท่าน ว.วชิระเมธี ว่าเป็นหนังสือดีที่ต้องอ่าน เพราะได้แสดงธรรมว่าด้วยเรื่องความกตัญญูไว้อย่างงดงามยิ่ง และอยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพราะได้เผยแพร่ในรูปแบบหนังสืออิเลคทรอนิคส์

Light Sea Green