ธรรม

โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ

โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญหรอก


ทุกอย่างมีเหตุผลในตัวมันเอง จึงให้ได้เห็น ให้รู้เช่น และให้เป็นไป


ไม่มีอะไรที่ควรเสียดายเลยในอดีตที่ผ่านพ้นไป 


เพราะสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาให้เรียนรู้ในปัจจุบันนี้


ล้วนแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และดีกว่ามากมาย


ดีแล้วที่เป็นไป

ปวิเวกปีติ

ปวิเวกปีติ


มนตรา เลี่ยวเส็ง


ในบรรดาความผิดพลาดทั้งหมด เห็นจะไม่มีอะไรเกินไปกว่าการเห็นผิดไปได้ โดยเฉพาะการเห็นผิดแบบไม่รู้ตัว ด้วยมิอาจทนกับเวทนาที่เกิดขึ้นในใจนี้เอง จึงเสวยเวทนานั้นด้วยกิเลส ตามวิสัยของปุถุชนทั่วไป ผสมปนเปไปกับแรงกรรมด้วยส่วนหนึ่ง แม้ใจถูกกิเลสตัวใดเข้าครอบครองแล้วไซร้ จักได้รับความทรมานอยู่มิรู้สิ้น


ตราบจนกระทั่งสติได้เจริญขึ้นมาทีละน้อย สู่ปัญญาญาณที่มีพลังแรงกล้า จึงทำให้รู้ซึ้งถึงค่าของการครอง "ปวิเวกปีติ" ไว้เนืองๆ...