ธรรมะ

ทำมาอย่างฮะ Thoughtful Dharma Thinking


ทำมาอย่างฮะ โดยพระอัครกิตติ์ ธมฺมสโร

โอ สุขัง

เมื่อได้สัมผัสกับความสุขของชีวิตกลับพบว่าล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เรียบง่าย จนนึกไม่ถึง และการได้อยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้น นั่นก็สุขมากแล้ว ขอบคุณทุกความสุขที่มอบให้มา


~~~~~~


สุขแรกนี้เกิดขึ้นในวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา

ธรรมะจากหมาวัด


ธรรมมะจากหมาวัด

มนตรา เลี่ยวเส็ง
นังขาวมันเป็นหมา อาศัยร่มไม้ชายคาวัดใหญ่ชัยมงคลคุ้มหัวมานาน จนแม้แต่ตัวมันเองก็ลืมไปแล้วว่ามันเคยเป็นใครมาก่อน...

คำตอบจากการฆ่าตัวตาย

เกริ่นนำ:


ท่านรองศาสตราจารย์พรเพ็ญ ฮั่นตระกูลได้เข้ามาทิ้งคำถามสั้นๆ ไว้ที่กล่องแสดงความคิดเห็นในเรื่องสัทธรรมปุณฑริกสูตร http://www.webwatklang.com/index.php?mo=3&art=319334 ว่า "ทำอย่างไรให้คนหันมาสนใจเรื่องศาสนาให้มากขึ้นนะ โดยเฉพาะในแนวปรัชญา ทำอย่างไรจะให้คนมองเห็นวิกฤตได้ก่อนที่จะมีโอกาสเข้าไปเผชิญกับมัน เพื่อที่อย่างน้อยจะได้ไม่ตื่นตระหนก และรู้วิธีที่จะสู้กับมัน ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม" ทำให้นึกถึงบทความหนึ่งที่เคยเขียนไว้นานแล้ว และขอนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เว็บไซด์วัดกลางนี้ด้วย ...เพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและเพื่อความกล้าเผชิญอุปสรรคและมาร