พ่อพิมพ์ของชาติ

แด่พ่อพิมพ์ของชาติกับรางวัลเกียรติยศแห่งชีวิต

แด่พ่อพิมพ์ของชาติกับรางวัลเกียรติยศแห่งชีวิต         อาจารย์สิทธิเวท หัมพานนท์ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว