ข้อคิด

ทุกชีวิต เกิดมาก็ต้องตาย

ไม่เป็นไร เพราะทุกชีวิตที่เกิดมาต่างก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้น


สติจะทำให้ลมหายใจเข้าออกที่ยังเหลืออยู่นั้นมีความหมาย


เป็นชีวิตที่มีคุณค่า จวบจนวาระสุดท้ายมาถึง และต้องมาถึงทุกคน


- ส่งกำลังใจมาให้ผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตของชีวิตทั้งหลาย

ริษยา

...ทำงานดีจนมีคนริษยา
ยังดีกว่าทำงานไม่ดีแล้วอิจฉา
เพราะเป็นได้อย่างดีก็แค่คนที่...คอยริษยา


- ท่านดร.พระมหานิรุตติ์ วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน


28 พฤศจิกายน 2555