พี่ที่เคารพ

ได้ดีเพราะพี่ช่วย! ช่วยด้วย! ช่วยด้วย! ช่วยด้วย!

ได้ดีเพราะพี่ช่วย! ช่วยด้วย! ช่วยด้วย! ช่วยด้วย!


 


วันนี้ต้องมาเลยค่ะ ต้องเข้ามาขอบคุณพี่เกษตรฯ ท่านนี้ให้ได้ค่ะ 


ท่านเป็นรุ่นพี่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู พี่ KU50 ตอนนี้ท่านก็สอนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้บริหารของม.เกษตรฯ ที่เข้ามาช่วยเหลือทุ่มเทในการทำงานเพื่อช่วยชาวเขาที่แม่ฮ่องสอน