บทความ

เสวนาเพื่อจัดการความรู้ในเรื่องการวิจัยและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เสวนาเพื่อจัดการความรู้ในเรื่องการวิจัยและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


บริการวิชาการโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้กับวิทยาลัยราชพฤกษ์


(ขออนุญาตท่านเจ้าของพื้นที่ เผยแพร่งานในระหว่างถ่ายโอนข้อมูลไปยังเว็บใหม่นะคะ)


ดีใจเหมือนได้พระ

ดีใจเหมือนได้พระนี้เกิดขึ้นเพราะวันนี้ได้รับพระมาจากพระ...ฟังแล้วงงไหม?


พระพุทธดินเผา ขนาดฝ่ามือ เดินทางมาไกลจากพุทธคยา ประเทศอินเดียเลยทีเดียว พอเห็นปั๊บก็ถูกใจมาก หนึ่งเพราะเป็นปางตรัสรู้ที่มีความอ่อนช้อย ละเอียดละออ สองได้มาจากพุทธคยา อันที่จริงก็ได้รับเป็นองค์ที่สองแล้วที่เดินทางมาจากพุทธคยา น่าแปลก และสามเป็นดินเผา ข้อสามนี้ชอบที่สุด ดูแล้ว Art มาก เห็นแล้วนึกถึงคำว่า Art object ที่เคยเขียนเรื่องพุทธศิลป์ไว้เมื่อหลายปีก่อนขึ้นมาเลยทีเดียว งดงามมากมาย

การเสวนาวิจารณ์เพื่อการถ่ายทอดจริยธรรมสู่เด็กและเยาวชน โดยพระมหาจามร พฺรหฺมจาโร และคณะ (อยู่ในระหว่างการเขียน)

การเสวนาวิจารณ์เพื่อการถ่ายทอดจริยธรรมสู่เด็กและเยาวชน  โดยพระอาจารย์ พระมหาจามร พฺรหฺมจาโร และคณะ


มนตรา เลี่ยวเส็ง


กราบขอบพระคุณด้วยความซึ้งใจยิ่ง My Deepest Gratitude (ฉบับร่าง)

เพื่อกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เดินทางมาให้กำลังใจคุณยาย มาร่วมไว้อาลัยในงานศพคุณยาย มาร่วมในงานพระราชทานเพลิงคุณยายด้วยความซึ้งใจยิ่ง


วาทะพระธรรมฑูต ว่าด้วยเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม

การมีจริยธรรมเป็นเครื่องอยู่ของคนในสังคมหลังสมัยใหม่


 มนตรา เลี่ยวเส็ง และ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555


กราบนมัสการเรียนพระอาจารย์ พระมหาจามร พฺรหฺมจาโร เลขานุการสำนักเรียนวัดพระศรีมหาธาตุด้วยความเคารพ


กราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะท่านที่รับเป็นพระวิทยากร เพื่อมาบรรยายให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี สาขาเอกภาษาไทย สาขาเอกภาษาญี่ปุ่น และสาขาเอกจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ฟัง ในรายวิชา มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 13.30 - 16.00 น. ที่ มศว.ประสานมิตร สุขุมวิท 23

who can be a teacher?

"Who can be a teacher?"


Montra Leoseng


A teacher doesn't mean a person who possesses certain knowledge but having one little thing called "empathy" which means the ability to bond with your students, to understand and resonate with their feelings and emotions, to communicate on their level, to be compassionate with them when they are down and to celebrate with them when they are up.

พ่อในวันพ่อ

พ่อในวันพ่อ


มนตรา เลี่ยวเส็ง


วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 ไปศิริราชมาค่ะ เห็นคนเป็นแสนพร้อมใจกันแต่งเสื้อสีชมพู เดินกันเต็มถนนตั้งแต่ราชดำเนินไปถึงสนามหลวงและข้ามฝั่งมาถึงศิริราช พอมองเข้าไปในโรงพยาบาลก็เห็นผู้คนล้นหลาม แล้วเมืองไทยก็ถูกระบายด้วยสีชมพู สีแห่งความรักกัน