คำสอน

สารพัดที่จะรู้เป็นครูเขา

"สารพัดที่จะรู้เป็นครูเขา


ตัวของเราแล้วทำไมไม่สั่งสอน"


               - สาธุ สาธุ ความคิดคมๆ โดยท่านอาจารย์เจ้าคุณเทียบค่ะ

คนดีอย่างแท้จริง

คนดีอย่างแท้จริง


คนทำดีอย่างแท้จริง เสียสละได้แม้กระทั่ง


"การที่จะให้คนอื่นรู้ว่าตนได้ทำความดี"


พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ. ปยุตโต)