CLMV

สายลมที่หวังดี

 


"....แอบส่งดอกไม้ไปให้ เธอไม่รู้หรอก กับสิ่งดีๆ ที่มีให้เธอ....เธอไม่รู้"


คำแนะนำในการชม: โปรดเปิดเพลงคลอไปด้วยนะคะ ... เพลงเพราะดี