บทความ

ขี่กะเดือน

                                                                  &

เรื่องควายๆ

เรื่องควายๆ


มนตรา เลี่ยวเส็ง

จิหลอ จิโปมและของเล่นอีกนานาสารพัน

จิหลอ จิโปมและของเล่นอีกสารพัน


มนตรา เลี่ยวเส็ง

กุดสงกรานต์

กุดสงกรานต์


มนตรา เลี่ยวเส็ง


เขียนเมื่องสงกรานต์ปี พ.ศ. 2551 

อีพ่อย จ้าวแห่งห่วงโซ่อาหาร

อีพ่อย จ้าวแห่งห่วงโซ่อาหาร


มนตรา เลี่ยวเส็ง


เขียนเมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2552 เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2553

คุณน้ำนมเฮียว

คุณน้ำนมเฮียว


มนตรา เลี่ยวเส็ง


เขียนเมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2553

ห่ากินหัว

ห่ากินหัว


มนตรา เลี่ยวเส็ง


เขียนเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2552 เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2553