บทความ

บนเส้นทางของโลกอุดมการณ์

ดิฉันเป็นคนที่เติบโตมาด้วยเรื่องเล่าของ "เหตุการณ์ 14 ตุลาและถนนราชดำเนิน" อย่างไม่ตั้งใจ สาเหตุเพราะได้จับพลัดจับผลูไปอยู่ในโรงเรียนที่เต็มไปด้วยเพื่อนผู้ชายมากมายจนน่าจะเป็นโรงเรียนชายมากกว่าสหศึกษา และเพื่อนแต่ละคนนั้นถ้าไม่เกเรจนชื่อเสียงกระฉ่อนกรุงก็แก่นกะโหลกจนเป็นที่เอือมระอาของบรรดาครูใหญ่ครูน้อยไปตามๆ กัน ในบรรดาเรื่องราวมากมายที่พวกเราสรรหามา ก็มีเรื่องของเหตุการณ์ 14 ต

Humanitarian Tourism Adventure in Mae Hong Son

Mae Hong Son is a lovely far away land in the midst of mountains on Thailand’s North West Frontier. Mae Hong Son, or Mae Sarieng to be more specific has the reputation of being one of the Thailand’s most romantic cities. During the coming of the cold weather, appeared a miracle in the form of the magical mist and the sweet scent of fresh flowers – wild orchids (e.g. Dendrobium Scabrilingue), roses, the Maxican Sunflower Weed (known as the queen of flowers) - blossoms and alive with birds and butterflies everywhere. It seems too good to be true.

คำตอบจากการฆ่าตัวตาย

เกริ่นนำ:


ท่านรองศาสตราจารย์พรเพ็ญ ฮั่นตระกูลได้เข้ามาทิ้งคำถามสั้นๆ ไว้ที่กล่องแสดงความคิดเห็นในเรื่องสัทธรรมปุณฑริกสูตร http://www.webwatklang.com/index.php?mo=3&art=319334 ว่า "ทำอย่างไรให้คนหันมาสนใจเรื่องศาสนาให้มากขึ้นนะ โดยเฉพาะในแนวปรัชญา ทำอย่างไรจะให้คนมองเห็นวิกฤตได้ก่อนที่จะมีโอกาสเข้าไปเผชิญกับมัน เพื่อที่อย่างน้อยจะได้ไม่ตื่นตระหนก และรู้วิธีที่จะสู้กับมัน ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม" ทำให้นึกถึงบทความหนึ่งที่เคยเขียนไว้นานแล้ว และขอนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เว็บไซด์วัดกลางนี้ด้วย ...เพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและเพื่อความกล้าเผชิญอุปสรรคและมาร