มจร

หลวงตาพลอย


หลวงตาพลอยมรณภาพแล้ว หลวงตาพลอยและคณะพระนิสิต พระสังฆาธิการ ที่ได้ถวายความรู้รุ่นแรก ที่มจร วัดไร่ขิงเมื่อ 7 ปีที่แล้ว ไปร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดที่ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และจะไปร่วมในวันเผาด้วยค่ะ