เด็กๆ

สัมผัสธรรมชาติอันงดงาม

สัมผัสธรรมชาติอันงดงาม

 โตแฮ ชายแดนไทย เมียนมาร์ - แม่ฮ่องสอน 2552

แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 2552