ในหลวง

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ

 

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ 

เพลงความฝันอันสูงสุด เรียบเรียงเสียงประสานและขับร้องโดย นาย พงษ์พันธ์ เสาวดี ประธานสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.เลย