ร้อยกรอง

ริมสายน้ำแห่งความหลัง


เพื่อรำลึกถึงคุณของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินทฺปัญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จ.นครปฐม อย่างหาที่สุดมิได้