ปีใหม่ ดีต่อใจ

ฟ้าปีใหม่

 - ฟ้าปีใหม่ - By Montra

 

ฟ้านับดาว พราวแสงพร่าง กลางฝั่งฝัน

ประโคมจันทร์ อันไกลโพ้น โชนแสงกล้า 


ส่งลมเรื่อย เอื่อยๆ ลิ่ว ปลิวปลิดมา


กระซิบว่า ฟ้าวันใหม่ ฉายฉานแล้ว

 

 #ปีใหม่ #ดีต่อใจ