พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

My Valentine

My Valentine

 photo 140220174884_zpstlyxe9kd.jpg

ไปกราบหลวงพ่อ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์เนื่องในวันครบรอบวันมรณภาพของท่าน ปีที่ 9

14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่วัดไร่ขิง

 

กราบหลวงพ่อพระอุบาลีฯ

 photo IMG_7436_zpsifeptmqm.jpg

 

ไม่มีวันใดเลยที่ไม่ระลึกนึกถึงหลวงพ่อ

ยิ่งในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา มีเหตุให้ต้องระลึกถึงหลวงพ่อไว้มากๆ ก็นับว่าเป็นการดีที่ทำให้ได้กลับมาทบทวนทุกคำสอนและวิธีคิดที่หลวงพ่อได้สอนมา

วันพ่อ

วันพ่อ


คิดถึงหลายๆ ท่านเลยค่ะ โดยเฉพาะหลวงพ่อพระอุบาลีฯ


ปีนี้มีเหตุให้ต้องระลึกถึงท่านทุกวัน ตลอดทั้งปีเลย ^___^


เอาปฏิปทา และคำสั่งสอนต่างๆ ของหลวงพ่อยึดไว้เป็นหลักใจ 

ส่งผ่านสิ่งดีๆ ที่เดินทางมาจากดินแดนอันไกลโพ้น

 


ส่งผ่านสิ่งดีๆ ที่เดินทางมาจากดินแดนอันไกลโพ้น ตามเส้นทางแห่งอุดมการณ์ของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ให้เป็นปฏิภาณแก่เนื้อนาบุญ ที่ได้มาพบกัน เพื่อให้เส้นทางสายนี้ทอดยาวออกไป สู่โลกของวันพรุ่งนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

สาธุการพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

  กลอนบทแรกที่แต่งออกงานเมื่อกุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เขียนผิดๆ ถูกๆ แต่เขียนออกมาด้วยน้ำตาทุกคำ


 ภาพตอนที่ไปกราบพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เพื่อรายงานผลการสอบ final defence และเรื่องการสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งถ่ายรูปในชุดครุยในวันก่อนเข้าพิธีรับปริญญาเอก 1 วัน เมื่อธันวาคม 2547

ริมสายน้ำแห่งความหลัง


เพื่อรำลึกถึงคุณของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินทฺปัญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จ.นครปฐม อย่างหาที่สุดมิได้