อาจารย์ที่ปรึกษา

17 ปีผ่านไปไวจัง

 

17 ปีผ่านไปไวจัง

คิดถึงพระคุณของอาจารย์ในทุกก้าวย่างแห่งความสำเร็จ

อาจารย์ที่ดุที่สุดในชีวิต