ครูใหญ่

เพื่อนซี้มาก

zNiYxz.jpg

 

ไปค้นๆ เจอภาพเก่าเลยหยิบเอามาลง

อาจารย์ดวงดีจากคณะพุทธศาสตร์ มจร 

เพื่อนซี้

 

zNiSzq.jpg

 

ครูใหญ่น่าจะปฏิบัติไปได้ไกลกว่าอาจารย์ค่ะ ^___^

z4jk6P.jpg

ครูใหญ่คะ 

ส่วนนี้เป็นครรลองแห่งการปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆ ก็จะเข้าใจเนื้อหาส่วนนี้ทั้งหมด 

และพบว่านี่คือสุขแท้