พระมหาโอ๊ท

เป็นตัวแทนรุ่นไปมอบหนังสือที่ระลึกในงานของพระมหาโอ๊ท ให้ รพ.จุฬาฯ กับต๊อบ

fCZCnk.jpg

 

พระมหาโอ๊ทท่านมาพักรักษาตัวอยู่ที่นี่เป็นเดือน โดยได้รับการดูแลอย่างดี

พยาบาลทุกคนยังจำหลวงพี่ได้

และจะนำหนังสือไปวางตามจุดต่างๆ 

 

fCZ8eV.jpg

ต๊อบพาไป

ภาพวันงานพระมหาโอ๊ท

BSOUou.jpg

Bk5BPt.jpg

Bk5fee.jpg

fzIrtk.jpg

เพิ่งมีเวลามาลงรูป 

ประณตนาม

ประณตนาม 

ประณตน้อม พร้อมประนม ก้มลงกราบ 

ฤดีกำซาบ กับจรณะ สมถสงฆ์

ผู้มอบธรรม บำเพ็ญพรต ปลดทุกข์ปลง 

เพื่อธำรง ธรรมชั้นทิพย์ นิพพานบำเพ็ญ

 

สถิตย์ใน ใจทั้งผอง ของคนยาก 

หลวงพี่นี่สำคัญจริงๆ

มองโลกแบบเบาๆ สไตล์พระมหาโอ๊ท (เพลงไทย)

พระมหาโอ๊ทนี่ท่านเป็นที่รักของเพื่อนๆ มากจริงๆ

 

วันมรณภาพของท่านพระมหาโอ๊ทสำคัญอย่างไร

เมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว จำได้ว่า ท่านพระมหาโอ๊ท (พระมหานัธนิติ สุมโน)

เคยพยายามที่จะเผยแพร่ให้คนได้รู้จักวันอัฏฐมีบูชา

Nizdr9.jpg

 

เพราะเป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า