พระมหาโอ๊ท

วันมรณภาพของท่านพระมหาโอ๊ทสำคัญอย่างไร

เมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว จำได้ว่า ท่านพระมหาโอ๊ท (พระมหานัธนิติ สุมโน)

เคยพยายามที่จะเผยแพร่ให้คนได้รู้จักวันอัฏฐมีบูชา

Nizdr9.jpg

 

เพราะเป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า